Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem vindt het belangrijk al haar activiteiten uit te voeren conform de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Ten aanzien van deze gegevens geldt dat Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem verantwoordelijke is in de zin van de AVG.
Dit Privacy Protocol is bedoeld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens.

1. Doel en achtergrond van de verwerking van persoonsgegevens

Als u informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, ons een e-mail stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Wij verwerken deze gegevens van een webformulier of de inhoud van uw e-mail op een wijze die nodig is voor de afhandeling daarvan of voor de verdere verwerking in onze administratie. Van deelnemers aan onze activiteiten (vrijwilligers, donateurs, sponsoren, exposanten en musici e.d.) verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die activiteiten.
De gegevens die wij van u vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, zo nodig: geboortedatum, zo nodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van de activiteit waarbij u betrokken bent.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem om contact met u te kunnen opnemen;
om u informatie te sturen;
voor het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers- donateurs-, exposanten-, musici- en overige) overeenkomsten.
Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer om u te informeren over onze activiteiten.

2. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wet mag het Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
Met uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het aan u versturen van onze nieuwsbrief. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als u als ons machtigt een donatie bij u te incasseren.
Vanuit een wettelijke verplichting (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen en verplichtingen of andere dwingende wet- en regelgeving).
In verband met de gerechtvaardigde belangen van Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens

Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem zal de door u versterkte gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor onze werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.

4. Website en cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.
Op onze website kunnen video’s staan die afkomstig zijn van YouTube. Wanneer u de pagina met een YouTube video opent, plaatst YouTube cookies op uw website of mobiele apparaat. Voor het cookiebeleid van YouTube verwijzen wij u naar hun privacy statement. Foto’s die wij op onze website plaatsen zijn altijd met toestemming van de belanghebbende. Contractueel is dat vastgelegd.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligings- maatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

6. Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 06 19 56 86 22 . Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.
Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Indien u de nieuwsbrief van Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere ontvangen nieuwsbrief, of door een email te sturen.

Recht op overdraagbaarheid
Indien Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchemgegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem, kunt u Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem verzoeken om de gegevens die Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.
Klachten
Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem.

7. Wijzigingen

Privacy is een onderwerp dat nog volop in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook aanpassen als dit nodig is.

8. Contact

Als u vragen heeft kunt u ons als volgt bereiken:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 19 56 86 22