De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem is opgericht op 13 februari 2003. Het doel van de stichting is bij het publiek meer belangstelling te wekken voor de Grote Kerk, zodat deze binnen de Gorinchemse gemeenschap haar plaats behoudt in overeenstemming met haar religieuze, sociale en culturele betekenis zoals het in art. 2 van de statuten staat vermeld. Dit doel hopen we te bereiken door middel van het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten.

De Stichting bestaat uit:

1.     Bestuur

Th.W.A. van Wel

-

voorzitter

B.A.  Moret-van Lavieren

-

secretaris 

J. Baan

-

penningmeester

J. Vernhout

-

bestuurslid

A. J. van der Kruk

-

bestuurslid

M. Struik

-

bestuurslid

vacature

 

-

-

bestuurslid

 

 

Het bestuur komt vier keer per jaar in vergadering bijeen.

 

2.Vrijwilligers

De 36 vrijwilligers dragen zorg voor het reilen en zeilen in de Grote Kerk tijdens de openingstijden. Het werk omvat o.a. gastvrouw/gastheer zijn, verkoopactiviteiten in het winkeltje en verkoop van koffie, thee en frisdrank in de koffiehoek.
Uit de vrijwilligersgroep zijn drie commissies ontstaan: expositiecommissie, lunchconcertencommissie en de keukencommissie. Iedere commissie heeft zijn taak in de gehele organisatie van concerten, exposities en openstellingen van de kerk.

 

3. Donateurs

Om de Grote Kerk “een prachtig monument” een goed voortbestaan te garanderen is uw blijvende actie en steun nodig als sponsor of donateur. 
Het werk van de stichting kan alleen maar blijven bestaan met uw hulp.
Ruim 150 donateurs dragen hun financiële steentje bij aan de doelstelling van de Stichting. 
Wilt u donateur worden?
Dat kan door minimaal € 15,00 per jaar over te maken op banknummer NL 69 RABO 039 72 56 299 t.n.v. “Stichting Vrienden van de Grote Kerk” te Gorinchem. U kunt ook donateur ‘voor het leven’ worden, dan maakt u eenmalig een bedrag van € 250,00 over op eerder genoemd banknummer.
Voor bedrijven en/of sponsoren geldt een minimale bijdrage van € 250,00 per jaar. 
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via onze contactpagina of via de folder die ligt bij de ingang van de Grote Kerk.
De donateurs ontvangen voorafgaande aan het concertseizoen een programmaboekje met de activiteiten voor de komende maanden en rond het einde van het jaar een verslag van de resultaten van het voorbije seizoen.
 

Subcategorieën